Algemeen

De Stichting Paardrijden Gehandicapten Apeldoorn staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder met de volgende gegevens:

Kamer van Koophandel nummer41039163
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN)007249366
IBAN / Bankrekeningnummer RabobankNL15 RABO 0393 4794 12

Bestuur
Het bestuur van SPG Apeldoorn bestaat uit:

Voorzitter: Vacature
Secretaris: Annemarie Magré
Penningmeester: Bjorn van den Brink
Coördinator Paardrijden: Sonja van Harmelen

Vrijwilligers
De SPG bestaat, naast het bestuur, uit een pool van vrijwilligers bij het paardrijden die zich (wekelijks) inzetten om de lessen mogelijk te maken.

Stichting Vrienden van de Stichting Paardrijden Gehandicapten Apeldoorn
SPG Apeldoorn wordt ondersteund door de Stichting Vrienden van de SPG Apeldoorn.

Deze stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 41039591

Bestuur
Voorzitter: Peter van Oppenraaij
Secretaris : Robert Alberda
Penningmeester: Co Berendsen

Doel
De Stichting Vrienden stelt zich ten doel de SPG financieel en voorts met alles wat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn te ondersteunen.