Sponsoring

SPG-Apeldoorn biedt ruim 25 jaar belangeloos mensen met een functiebeperking de mogelijkheid op therapeutische, maar vooral op recreatieve wijze met paarden om te gaan en te berijden of mennen.
Naast het plezier voor de betrokkenen wordt ook integratie in de maatschappij bevorderd, doordat de gehandicapte ruiter en menner meedoet aan wedstrijden.
SPG opereert geheel met vrijwilligers, die zich het hele jaar door inzetten.

Onvoldoende middelen voor levensonderhoud van de paarden
SPG ontvangt regelmatig donaties. Echter, er is meer nodig om met name het levensonderhoud van de paarden van de SPG de komende jaren te bekostigen. Hiertoe zien we sponsoring door bedrijven als een interessante mogelijkheid.

 

Wat houdt bedrijfssponsoring bij SPG in?
Voor bedrijfssponsoring biedt SPG de keuze uit 2 pakketten:

Pakket 1
• De organisatie adopteert één -of meerdere- SPG-paard(en)..
• Wij vragen een sponsorbijdrage van minimaal € 1.500,- per jaar. Dit bedrag is ten behoeve van het levensonderhoud van één paard.
• De sponsoringverplichting wordt voor minstens 3 jaar aangegaan.

Wat krijgen de bedrijven?
• Het door de organisatie geadopteerde paard van SPG krijgt de achternaam van de organisatie. Deze naam, evt, in de vorm van het logo, wordt toegevoegd op de stal van het paard en wordt toegevoegd op de website bij de foto van het paard.
• De organisatie ontvangt een grote ingelijste foto van het paard met naam en opschrift van sponsoring.
• Op de website van SPG wordt er vermelding gedaan van de sponsor-organisatie.
• Op gezette tijden worden een verslag en evt. een filmpje van het paard en een berijd(st)er naar de organisatie gestuurd.

Pakket 2
• De organisatie uit adopteert een paard voor een bedrag naar eigen invulling, doch voor een minimum van € 500,-.
• De sponsoringverplichting wordt voor minstens 3 jaar aangegaan.

Wat krijgen de bedrijven?
• De organisatie ontvangt een grote ingelijste foto van het paard met naam en opschrift van sponsoring.
• Op de website van SPG wordt er vermelding gedaan van de sponsoren.

Bij beide pakketten biedt SPG de organisaties het volgende aan:
• Bij SPG-evenementen wordt een groot bord opgehangen met de naam van de sponsoren.
• Op een speciale sponsor(mid)dag wordt een beperkt aantal medewerkers van de sponsor-organisatie uitgenodigd om met hun kinderen de paarden te bekijken en een ritje op de paarden te maken.
• Sponsoren worden uiteraard uitgenodigd op de jaarlijkse diplomadag (en evt. andere examendagen) met voor hen gratis koffie en drank.
• Op alle externe communicatie worden de sponsoren "als onderschrift" vermeld.

Uiteraard bent u niet verplicht om te doneren volgens de genoemde pakketten.
Een bijdrage naar eigen keuze is ook van harte welkom.
Deze bijdrage kan de SPG dan inzetten voor:
- Het deelnemen aan wedstrijden,
- Het aanschaffen van benodigdheden t.b.v. rijden en mennen,
- Het ‘opvangen' van speciale kosten in het levensonderhoud van de paarden,
- of een ander speciaal doeleinde.
Ons rekeningnummer is: NL15 RABO039.34.79.412 of neem contact met ons op.

Interesse?
Indien u geïnteresseerd bent in sponsoring, kunt u contact met ons opnemen. Klik daarvoor hier
.
We nemen dan contact met u op om e.e.a. nader toe te lichten en te bespreken.

 

Sponsoren

rabobanklogo

De Rabobank te Apeldoorn.